دستگاه درمان دولتى بايد بگونه‏ اى آماده به كار باشد، كه دولت و مسؤولان كشور به آن مباهات و افتخار كنند (حضرت آيت‏ الله خامنه‏ اى)
نظرسنجی
میزان رضایت خود را از سایت مدیریت خدمات پشتیبانی اعلام فرمایید .

عالی
خوب
متوسط

تقویم
مناقصات


¬فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد خدمات گروه پرستاری، خدماتی و اداری بخش قلب بیمارستان گنجویان دزفول
¬فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد خدمات گروه پرستاری، خدماتی و اداری بخش قلب بیمارستان گنجویان دزفول
¬فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد خدمات گروه پرستاری، خدماتی و اداری بخش قلب بیمارستان گنجویان دزفول
 ١٣:٤١ - 1398/12/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
¬فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اسناد مناقصه خرید خدمات بهداشتی جمعیت ساکن در مناطق صعب العبور شهرستان دزفول
¬فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اسناد مناقصه خرید خدمات بهداشتی جمعیت ساکن در مناطق صعب العبور شهرستان دزفول
¬فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اسناد مناقصه خرید خدمات بهداشتی جمعیت ساکن در مناطق صعب العبور شهرستان دزفول
 ١٣:٣٨ - 1398/12/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
¬فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد خدمات گروه پرستاری، خدماتی و اداری بخش قلب بیمارستان گنجویان دزفول
¬فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد خدمات گروه پرستاری، خدماتی و اداری بخش قلب بیمارستان گنجویان دزفول (بسته و تجدید شد)
¬فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد خدمات گروه پرستاری، خدماتی و اداری بخش قلب بیمارستان گنجویان دزفول
 ١٤:٥٣ - 1398/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی ساعتی امور درمانگاه تخصصی و سایر بخشهای بیمارستان گنجویان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی ساعتی امور درمانگاه تخصصی و سایر بخشهای بیمارستان گنجویان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی ساعتی امور درمانگاه تخصصی و سایر بخشهای بیمارستان گنجویان
 ٠٩:٢٦ - 1398/12/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بهداشتی جمعیت ساکن در مناطق صعب العبور شهرستان دزفول
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بهداشتی جمعیت ساکن در مناطق صعب العبور شهرستان دزفول(بسته و تجدید شد)
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بهداشتی جمعیت ساکن در مناطق صعب العبور شهرستان دزفول
 ١٤:٠٠ - 1398/12/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>