دستگاه درمان دولتى بايد بگونه‏ اى آماده به كار باشد، كه دولت و مسؤولان كشور به آن مباهات و افتخار كنند (حضرت آيت‏ الله خامنه‏ اى)
نظرسنجی
میزان رضایت خود را از سایت مدیریت خدمات پشتیبانی اعلام فرمایید .

عالی
خوب
متوسط

تقویم
مناقصات


¬فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
¬فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بهداشتی جمعیت ساکن در مناطق صعب العبور شهرستان دزفول
فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بهداشتی جمعیت ساکن در مناطق صعب العبور شهرستان دزفول
 ١٢:١٩ - 1399/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
¬فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی دزفول 2
¬فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی دزفول 2(اصلاحیه در سامانه ستاد ایران بارگذاری شد)
¬فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی دزفول 2
 ١٤:٤٩ - 1399/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصات دانشگاه علوم پزشکی دزفول
فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی دزفول (اصلاحیه در سامانه ستاد ایران بارگذاری شد)
¬فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 ١٣:٠٧ - 1399/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل و تخلیه تجهیزات شبکه جهت بلوک زایمانی بیمارستان گنجویان دزفول
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل و تخلیه تجهیزات شبکه جهت بلوک زایمانی بیمارستان گنجویان دزفول
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل و تخلیه تجهیزات شبکه جهت بلوک زایمانی بیمارستان گنجویان دزفول
 ١٣:٤٣ - 1399/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل و تخلیه تجهیزات شبکه جهت بلوک زایمانی بیمارستان گنجویان دزفول
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل و تخلیه تجهیزات شبکه جهت بلوک زایمانی بیمارستان گنجویان دزفول(بسته و تجدید شد).
خرید، حمل و تخلیه تجهیزات شبکه جهت بلوک زایمانی بیمارستان گنجویان دزفول
 ١٠:٥٥ - 1399/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>