دستگاه درمان دولتى بايد بگونه‏ اى آماده به كار باشد، كه دولت و مسؤولان كشور به آن مباهات و افتخار كنند (حضرت آيت‏ الله خامنه‏ اى)
نظرسنجی
میزان رضایت خود را از سایت مدیریت خدمات پشتیبانی اعلام فرمایید .

عالی
خوب
متوسط

تقویم
مناقصات


فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول
فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول
فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 ١٢:٥٦ - 1398/07/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای¬عملیات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی ساخت درمان بستر صالح شهر گتوند
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای¬عملیات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی ساخت درمان بستر صالح شهر گتوند(اصلاحیه شماره 1)
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای¬عملیات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی ساخت درمان بستر صالح شهر گتوند
 ١٦:٢٢ - 1398/07/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول
فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول(تجدید شد)
فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 ٠٨:٢٦ - 1398/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول
فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول(تجدید شد)
فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 ١١:٠١ - 1398/06/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول(تجدید شد)
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 ١١:٤٠ - 1398/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>